hronika-2012.com với tiêu đề “Biên Niên Sử Trái Đất ” là trang web được phát triển vào năm 2012 để ghi các sự kiện như bí mật trên thế giới, kiến thức về chiến tranh, văn hóa nghệ thuật, hiện tượng thiên nhiên, các giải thuyết tiên tri hay dự đoán, … và tổng hợp tất cả những thứ liên quan đến con người.

hronika-2012 mô tả trang chủ 1
hronika-2012 mô tả trang chủ 1

Vào năm 2024 hronika-2012.com được IWIN mua lại để phát triển tiếp tục nội dung về chủ đề này tại Việt Nam:

  • Bí mật trên thế giới: Những sự kiện hoặc thông tin bí mật ít được công chúng biết đến hoặc bị che giấu bởi các tổ chức hoặc chính phủ.
  • Kiến thức về chiến tranh: Các bài viết về lịch sử chiến tranh, chiến lược quân sự, và những câu chuyện hậu trường về các cuộc xung đột trên toàn cầu.
  • Văn hóa nghệ thuật: Phân tích và bình luận về văn hóa, nghệ thuật của các quốc gia và dân tộc bao gồm các bài viết về âm nhạc, hội họa, kiến trúc, và các phong trào nghệ thuật có ảnh hưởng lớn trên thế giới.
  • Hiện tượng thiên nhiên: Thông tin về các hiện tượng thiên nhiên như động đất, núi lửa, bão lũ, và các sự kiện thời tiết cực đoan.
  • Các giả thuyết tiên tri hay dự đoán: Những giả thuyết và dự đoán về tương lai, dựa trên các nguồn tiên tri cổ xưa hoặc các nghiên cứu hiện đại.
  • Tổng hợp các sự kiện liên quan đến con người: Các sự kiện lịch sử, các phát hiện khoa học, và những câu chuyện nổi bật liên quan đến con người. Điều này bao gồm các khám phá về y học, công nghệ, và những thành tựu đáng chú ý của loài người.
hronika-2012 mô tả trang chủ 2
hronika-2012 mô tả trang chủ 2

BÀi viết mới